МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН АЖИЛТНЫ ӨДРИЙГ ТОХИОЛДУУЛАН ШАГНАЛ ГАРДУУЛЛАА

Мэргэжлийн хяналтын ажилтны өдрийг тохиолдуулан Хөвсгөл аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын ажилчдаас ажлын амжилт гарган ажиллаж, Монгол улсын хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтийг хангуулахад оруулсан хувь нэмрийг үнэлж Улсын хяналтын тэргүүний ажилтнаар 2 хүн, Хөдөө аж ахуй, хүнсний үйлдвэрийн тэргүүний ажилтан 1 хүн, МХЕГазрын жуух бичиг 6 хүн, Хүнс хөдөө аж ахуйн яамны жуух бичиг 2 хүн, Эрүүл мэндийн яамны жуух бичиг 1 хүн тус тус хүндэт шагналын эзэн боллоо.

Автор : btamedia press

ХОЛБОО БАРИХ

Хөвсгөл аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар

Хаяг: Мөрөн сум, захиргааны байр

Утас:70382125

Факс:70384468

И-Мэйл: p_hu@inspection.gov.mn

Вебсайт: www.hu.inspection.gov.mn

БАЙРШИЛ