ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ СУМАНД 5-Н ИДЛЭГ ШОНХОР БАРЬСАН БАЙНА

Хөвсгөл аймгийн МХГ болон Тагнуулын хэлтэс, Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний газартай хамтран шалгалт хийх явцад Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны 2016 оны 8-р сарын 15-ны өдрийн 06-136 тоот албан бичгийг үндэслэн Пакистан, Сири, Кувэт зэрэг улсуудын 4 иргэн, 6 Монгол иргэний хамт Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын 3-р багийн нутагт Могойн гол хэмээх газар одоогийн байдлаар 5 идлэг шонхор барьсан байна. Шалгалт үргэлжлэн хийгдэж байна.

Автор : btamedia press

ХОЛБОО БАРИХ

Хөвсгөл аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар

Хаяг: Мөрөн сум, захиргааны байр

Утас:70382125

Факс:70384468

И-Мэйл: p_hu@inspection.gov.mn

Вебсайт: www.hu.inspection.gov.mn

БАЙРШИЛ