Лабораторийн танилцуулга

ЗОРИЛГО: Аймаг орон нутгийн ард иргэдийн хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, чанартай, эрүүл бараа бүтээгдэхүүн хэрэглэх, эрүүл аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэхэд тавих төрийн хяналт шалгалтын ажлын үр дүнг үндэсний болон олон улсын стандарт, батлагдсан арга аргачлал дээр тулгуурлан бие даасан, хараат бусаар магадлан шинжилж, лабораторийн үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулахад оршино.

Тус лаборатори нь Аймгийн Засаг даргын 2006-05-26-ны өдрийн 111 тоот захирамжаар аймгийн Стандартчилал Хэмжилзүйн төвийн ХАБНЛ-ийн харьяанд байсан хими, нян судлалын лабораторийг Мэргэжлийн хяналтын газрын үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлтэй уялдуулан,  хяналт шалгалтын ажлын үнэн магадлалыг тогтоох, баталгаажуулах хариуцлагатай үүргийг хүлээх зорилготой МХГ-ын дэргэд байгуулагдаж,  2007 оны 2-р сараас эхлэн лабораторийн эрхлэгч, химич, нян судлагч, лаборант, ариутгагч гэсэн бүтэц орон тоотойгоор үйл ажиллагаагааэрхлэн явуулж байсан бол өнөөдрийн байдлаар лабораторийн эрхлэгч, ахлах химич-чанарын менежер, микробиологич, шинжээч-3, лаборант-2, ариутгагч гэсэн нийт 9 хүний бүтэц орон тоотойгоор ажиллаж байна.

Лаборатори нь Хими-хор судлалын, Эрүүл ахуй-нян судалын, Таримал ургамлын үр-хорио цээрийн гэсэн 3 чиглэлээр  орчин үеийн шинжилгээний арга аргачлалд тулгуулан хүний эрүүл мэнд болон байгаль орчинд сөргөөр нөлөөлөх хими, физик, биологийн хүчин зүйлсийг бүх төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүн, гоо сайхан, ахуйн химийн болон ариун цэврийн бүтээгдэхүүн, ундны болон цэвэр ус, орчны эрүүлзүйн шинжилгээ, мөн таримал ургамал, ургамлын үр, түүхий эдэд тодорхойлж, эрүүл ахуйн болон чанар аюулгүй байдлын баталгааг сорилтын дүнгээр нотлон гаргахад лабораторийн үндсэн үйл ажиллагаа чиглэгддэг.

Ур чадварын сорилт гүйцэтгэх гэрээний дагуу МХЕГ-ын дэргэдэх Хүнсний Аюулгүй Байдлын Үндэсний Лавлагаа лабораториос зохион байгуулдаг ур чадварын сорилтын хөтөлбөр, лаборатори хоорондын харьцуулалтанд тогтмол оролцож, сорилт гүйцэтгэх чадавхиа хөндлөнгөөс үнэлүүлдэг.

Автор : btamedia press