ТҮҮХЭН ТОВЧОО

1960 он-Лабораторийн үндэс суурь нь тавигдаж тухайн үед анхны нян судлалын лаборатори Эрүүлийг Хамгаалах Газрын харьяа Ариун цэвэр халдвар судлалын станцын дэргэд нэг лаборантын орон тоотойгоор үүсгэн байгуулагдсан.

1962 он- Эрүүл ахуйч эмчийн орон тоо нэмэгдсэн.

1964 он-Химийн лаборатори байгуулагдаж  Эрүүлийг хамгаалах газрын харьяа Ариун цэвэр, халдвар судлалын станцын дэргэд нэг орон тоотойгоор ажиллаж эхэлсэн.

1971 он-Аймгийн Эрүүлийг хамгаалах газрын байранд нүүж орсон.

1972 он-Нэгдсэн эмнэлгийн лабораторитой нэгдсэн.

1975 он-АЦХСС-ын барилга баригдаж зориулалтын лабораторийн байранд орж, мөн химийн лабораторид химич, лаборант, шил угаагч гэсэн орон тоо нэмэгдсэн.

1991 он-Клиник бактерилогийн лаборатори нь аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн лабораторийн тасагтай нэгдэж, үлдсэн лаборатори нь Эрүүл мэндийн байгууллагын харьяа “Эрүүл ахуй халдвар судлалын газар”-ын лаборатори нэртэйгээр ажилласан.

1996 он-Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын албаны харьяа “Эрүүл Ахуй Халдвар Судлалын Лаборатори” болсон.

2000 он-Эрүүл мэндийн Газрын харьяа “Эрүүл Зүйн Лаборатори” болсон.

2005 он-Аймгийн Засаг Даргын захирамжаар Стандартчилал Хэмжил Зүйн төвийн лабораторид нэгдэж “Хүнсний Аюулгүй Байдлын Нэгдсэн Лаборатори” болсон.

2007 он-Аймгийн Засаг даргын 2006-05-26-ны өдрийн 111 тоот захирамжаар Стандартчилал Хэмжил Зүйн төвийн дэргэд байсан ХАБНЛ-иос хими, нян судлалын лаборатори нүүж ирсэнээр Мэргэжлийн Хяналтын Газрын “Эрүүл Ахуйн Хяналтын Лаборатори” болсон.

2012 он-Монгол улсын Засгийн газрын 175-р тогтоолоор Аймгийн  Стандартчилал хэмжил зүйн хэлтсийн дэргэдэх хүнсний хими, нян судлал, таримал ургамлын үрийн лабораториудыг Мэргэжлийн хяналтын газрын үйл ажиллагаанд нэгтгэснээр химич, микробиологич, шинжээчийн орон тоо нэмэгдсэн.

2015 он-Аймгийн Мэргэжлийн Хяналтын Газрын дэргэдэх лаборатори болон үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Автор : btamedia press