Захиргаа, аж ахуй

 • Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга, улсын ахлах байцаагч
 • Захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга-1
 • Дотоод ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн-1
 • Нягтлан бодогч-1
 • Бичиг хэрэг, архивын ажилтан-1
 • Нярав-1
 • Жолооч-3
 • Үйлчлэгч-1

Дэд бүтэц, Хөдөлмөр, Нийгмийн хамгаалал, Байгаль орчин,Геологи,Уул уурхайн хяналтын хэлтэс

 • Хэлтсийн дарга, Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын ахлах байцаагч-1
 • Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч-1
 • Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч-1
 • Авто тээврийн хяналтын улсын байцаагч-1
 • Хэмжил зүйн хяналтын улсын байцаагч-1
 • Нийгмийн хамгааллын хяналтын улсын байцаагч-1
 • Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч-1
 • Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч-1
 • Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч-3
 • Байгаль орчин, газар, геодези, зураг зүйн хяналтын улсын байцаагч-1
 • Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч-1
 • Харилцаа холбооны хяналтын улсын байцаагч-1

Эрүүл мэнд, Боловсрол, Соёл, Хүнс хөдөө аж ахуйн хяналтын хэлтэс

 • Хэлтсийн дарга, Мал эмнэлгийн хяналтын улсын ахлах байцаагч-1
 • Боловсролын хяналтын улсын байцаагч-1
 • Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын байцаагч-1
 • Эм био бэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч-1
 • Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч-2
 • Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч-3
 • Мал үржлийн хяналтын улсын байцаагч-1
 • Ургамал, хамгаалал, хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагч-1
 • Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч-1
 • Соёлын хяналтын улсын байцаагч-1

Хилийн хяналтын хэлтэс

 • Хилийн мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч-1
 • Ургамал хамгаалал хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагч-1
 • Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч-2
 • Стандарт, чанарын хяналтын улсын байцаагч-2
 • Ургамал хамгаалал хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагч-1
 • Жолооч-1
 • Үйлчилгээний ажилтан-1

Лаборатори

 • Лабораторийн эрхлэгч-1
 • Ахлах химич-1
 • Микробиологич-1
 • Лаборант-2
 • Шинжээч-4
 • Ариутгагч-1

Автор : btamedia press